Tensorflow框架

Tensorflow框架 1 1 安装tensorflow

Tensorflow框架 2 2 变量

Tensorflow框架 3 3 变量练习

Tensorflow框架 4 4 线性回归模型

Tensorflow框架 5 5 逻辑回归框架

Tensorflow框架 6 6 逻辑回归迭代

Tensorflow框架 7 7 神经网络模型

Tensorflow框架 8 8 完成神经网络

Tensorflow框架 9 9 卷积神经网络模型

Tensorflow框架 10 10 卷积神经网络参数